โทรศัพท์

056-611769

อีเมล์

contact@muangphichit.com

เวลาทำการ

ในวันและเวลาราชการ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพิจิตร

อ.เมือง จ.พิจิตร

โทรศัพท์-โทรสาร 056-611769

Face Book สสอ.เมืองพิจิตร  https://www.facebook.com/sso.muangphichit